image1 image1 image1

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

I henhold til vedtektene for Afghansk Ungdomsforening i Norge § 4, ledd 4.1 kalles det inn til ekstraordinært årsmøte i Afghansk Ungdomsforening i Norge.

"Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når minst 2/3 landstyremedlemmer eller 1/3 av organisasjonens medlemmer ønsker det. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 20 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er representert."

 

Dato: Lørdag, 9. februar 2013

Tid: kl. 16:00

Sted: Blir annonsert 10 dager innen årsmøtet

Bakgrunn for ekstraordinært årsmøte

To styremedlemmer i Afghansk Ungdomsforening i Norge (AUN), inkludert styrelederen sa opp sine verver på slutten av november 2012. Valgkomiteen og landsstyret må som følge av dette avholde ekstraordinært årsmøte for å velge ny styreleder og et styremedlem. 

 

Saksliste:

1.Valg av møteleder, referenter og protokollunderskrivere

2.Godkjennelse av innkalling og saksliste

3.Valg av nytt landsstyreleder og et styremedlem

4.Avklaring av stemmegivning i forslag 5 side 7 i årsmøtereferat

 

MERK: For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha vært medlem i AUN minst to måneder og ha betalt medlemskontingent for 2012/13. 

De interesserte kan nominere seg selv eller foreslå andre til valgkomiteen innen 28. januar 2013. Det skal velges til følgende verv:

 

-Styreleder for to år

-Ett styremedlem for to år 

 

Valgkomiteen kan kontaktes på følgende e-post og telefon;

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil: 976 81 042 

“En må være medlem av AUN i minst 1 år for å bli nominert og valgt i AUNs landsstyre. 

Alle AUNs landsstyremedlemmer må ha oppholdstillatelse i Norge og kunne beherske norsk både muntlig og skriftlig.”

Med forbehold om endringer.

Vennlig hilsen

Landsstyret og valgkomiteen

 

2017  Afghansk ungdomsforening i Norge  globbers joomla templates