image1 image1 image1

Innkalling til årsmøte

Kjære medlemmer!

Det er igjen på tide med å holde Afghansk ungdomsforening i Norge (AUN) sitt årsmøte. I denne anledning inviterer vi dere til AUNs høyeste organ der de viktigste avgjørelsene vedtas. Årsmøtet holdes 3. november fra klokken 10:00 til klokken 18:00 på Sogn videregående skole (Sognsveien 80, 0855 Oslo). Mer informasjon om det praktiske vil bli sendt sammen med saksliste. 

 

På årsmøtet vil følgende saker bli behandlet. 

• Godkjennelse av innkalling, saksliste og dagsorden. 
• Fastsetting av medlemskontingent for påfølgende år.
• Behandling av årsmelding og regnskap fra forrige periode.
• Behandling av innkomne forslag.
• Behandling av landsstyrets forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende år.
• Valg av styreleder, økonomiansvarlig og vara for økonomiansvarlig (tre verv).
• Valg av valgkomité (en leder, to valgkomitémedlemmer og et varamedlem, fire verv). 

Dersom dere har forslag om vedtektsendringer, arbeidsprogram, budsjett for kommende år eller annen forslag kan dere sende det til landstyret på e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 22. oktober.

For å nominere seg til forskjellige verv i AUN må en ha vært medlem i minst ett år. Aktuelle kandidater kan nominere seg ved å sende inn sitt navn, kort informasjon om sine eventuelle organisasjonserfaringer og hvilke verv nominasjonen gjelder til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

For å ha stemmerett på årsmøtet og nominere seg til vervene må medlemmene ha betalt medlemskontingent for 2012 før årsmøtet og til følgende konto nr: 9001 13 39645. Merk betalingen med ditt navn, og at det gjelder medlemskontingent. Medlemskontingenten for nye medlemmer er kr 50,- og gamle medlemmer kr 150,- og gjelder nåværende kalenderår. 

Nominasjon eller forslag som kommer etter fristen vil ikke bli behandlet på dette årsmøtet, dette gjelder også nominasjon og forslag som kommer under årsmøtet.

For mer informasjon kontakt:
Mujtaba Mastoor på 400 58 510
Sahar Rahmani på 479 65 114

Vi gleder oss til et hyggelig og spennende årsmøte sammen med dere. 

Vel møtt!

Overgangsstyret

 

2017  Afghansk ungdomsforening i Norge  globbers joomla templates