Om Afghansk ungdomsforening i Norge

Afghansk Ungdomsforening i Norge

Afghansk Ungdomsforening i Norge (AUN) er en non-profitt, politisk nøytral, sosial, kulturell og uavhengig organisasjon, basert på demokratiske prinsipper og frivillighet. Landsstyret er organisasjonens høyeste organisatoriske organ som velges av årsmøtet. AUNs medlemmer er afghanere og ikke- afghanere som består hovedsakelig av skoleelever og studenter. AUN har to typer medlemskap: ordinære medlemmer (mellom 16 og 30 år) og støttemedlemmer (over 30 år).

 

Hovedformål

-           Skape samhold blant afghanske ungdommer

-           Integrering og inkludering av afghanske ungdommer i det norske samfunn

-           Solidaritet med barn og ungdom i Afghanistan.

 

Hvorfor samhold først?

Afghanistan er et multietnisk og multikulturelt land.  Afghanske ungdommer bosatt i Norge/Oslo hører til ulike respektive sosiale grupperinger. Mange har ikke gode tanker om hverandre. Dette kanskje skyldes de dårlige erfaringene man har hatt i hjemlandet. AUN verdsetter likestilling og menneskeverd og mener at her i Norge deler vi samme skjebne og interesse. Derfor ønsker AUN å skape et fellesskap på tvers av kulturelle og sosiale tilhørighet blant afghanske ungdommer. Dette gjør vi ved blant annet arrangering av seminarer om demokrati, menneskerettigheter (barn- og kvinners rettigheter) og betydningen av dialog. Felles forståelse og gjensidig respekt vil kunne bidra til at man bedre lykkes i oppnåelsen av de to andre formål, nemlig integrering/inkludering og solidaritet med barn og unge i Afghanistan.

 

Hvordan bidrar vi til integrering?

Mer kunnskap om demokratiske prinsipper og verdier vil kunne bidra til at ungdommer utvikler et positivt syn på et demokratisk samfunn. Økt bevissthet kan tenkes å øke forståelsen og respekten for ikke bare mellom kulturer, men også for lov og regler i samfunnet. Årlig arrangerer AUN flere sosiale og kulturelle begivenheter, både alene og i samarbeid med andre organisasjoner, der målsetningen er å bygge bru mellom det afghanske miljøet i Oslo og storsamfunnet. AUN gjerne deltar i integreringsdebatten. Eksempelvis var vår organisasjon med på en høring (invitert av daværende Arbeids- og inkluderingsminister, Bjarne Håkon Hansen) om den nye utlendingsloven og har møtt HKH Kronprins Haakon.

Vi mener at utdanning spiller en viktig rolle når det gjelder integrering. Dermed bidrar vi med informasjon om høyere utdanning i Norge ved å arrangere et åpent møte for afghanske skoleelever og deres foreldre en gang i året. 

 

Hva vil det si å være solidarisk med barn og unge i Afghanistan?

AUN forsvarer barn- og ungdomsrettigheter i Afghanistan. Gjennom samarbeidsorganisasjoner som Afghan Youth and Children Development (YCDP) forsøker vi å påvirke beslutninger som relaterer seg til barn og unge sine rettigheter. Vi har siden 2004 støttet afghanske elever med skolemateriell- notatbøker, penn, blyanter, kritt, tavle og lignende. Bidraget har til nå gått til elever i Mazar-e Sharif i nord, i Kapisa nord for Kabul og i Kabul.

 

2017  Afghansk ungdomsforening i Norge  globbers joomla templates